Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы
050000, Желтоқсан көшесі 111а, 22 кеңсе
+7 727 265 93 71 (74)
office-almaty@lhk.kz

Компания Директоры – Данил Иванов
+7(707) 827 77 84
D.ivanov@lhk.kz