Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы
050035, Ауэзов ауданы,
10 Мкр. 7а үйі, 104 кеңсе
+7727 374 99 02 (03)
office-almaty@lhk.kz

Компания Директоры – Данил Иванов
+7(707) 827 77 84
D.ivanov@lhk.kz